Kagher Drijf is AFGELAST

De Kaagse Bridge Club organiseert, in samenwerking met de plaatselijke horeca op het eiland Kaag.

“Kagher Drijf 2020”

Deze viertallen bridgedrive zal ditmaal gehouden worden in diverse horecagelegenheden en andere verrassende locaties op het eiland Kaag.

De prijzen bestaan uit geld en prijzen ‘in natura’.
De nummers 1 t/m 10, 15, 20, 25, 30, etc. etc. hebben prijs.

Datum: zaterdag 21 maart 2020 AFGELAST
Aanmelden: 09:00 – 09:30 uur
Aanvang drive: 10:00 uur
Prijsuitreiking: ca. 18.30 uur in Restaurant Het Kompas
Speelsoort: viertallen op “Patton” basis
Kosten: 100,= per viertal (incl. lunch)
Start en briefing: Hotel Orion
Julianalaan 19, 2159 LB Kaag
Roken: Aan de bridgetafels wordt niet gerookt.
Inlichtingen: Ton Lelieveld , tel. 06 53928902
Inschrijvingen: m.b.v. inschrijfformulier
Per e-mail:

royal_van_lentNa ontvangst van de betaling op rekeningnummer NL11 RABO 0301 1596 37 t.n.v. Kaagse BC, onder vermelding van “ Kagher Drijf 2020 ” of “ KD 2020 ”, naam inschrijver en teamnaam, wordt uw inschrijving in behandeling genomen.
Deelname op volgorde van betaling.
Er wordt een maximum van 56 viertallen aangehouden.

De bescheiden voor de ‘Kagher Drijf’ zullen u van tevoren per e-mail worden toegezonden.